ข้ออักเสบ ( Arthritis) เป็นปัญหาสุขภาพที่พบบ่อย ในแต่ละปีมีคนกว่า 20 ล้านในอเมริกาไปพบแพทย์ ด้วยอาการปวดจากข้ออักเสบ

HH herb Thailand, สมุนไพรคาวตอง 

โรคข้ออักเสบแบ่งเป็นสองอย่างใหญ่ๆคือ โรคข้อเสื่อมหรือโรคข้อที่เกิดจากการสึกกร่อนของกระดูกข้อ และอีกชนิดหนึ่งคือข้ออักเสบรูมาตอยด์

โรคข้ออักเสบทั้งสองชนิดนี้มีความแตกต่างกันมาก แม้ว่าต่างจะทำให้เกิดอาการข้อติด ปวด อักเสบและบวมเหมือนกัน  แต่สาเหตุของโรคก็แตกต่างกันโดยสิ้นเชิง โดยข้อเสื่อมมักเกิดในผู้สูงอายุ และอาจเป็นซ้ำ ส่วนข้ออักเสบรูมาตอยด์ กลับไม่เหมือนกัน โดยที่มันสามารถเกิดขึ้นได้กับคนทุกวัย รวมทั้งในเด็กด้วย แต่โชคดีที่เด็กพบได้น้อย ความเข้าใจโรคข้ออักเสบทั้งสองอย่างดีขึ้น ก็จะทำให้ท่านสามารถแยกแยะโรคทั้งสองชนิดได้ดีขึ้นด้วย ในอเมริกาคนราว 1% ป่วยเป็นโรคข้ออักเสบรูมาตอยด์ แต่ในผู้หญิงผิวขาวเป็นมากถึง 2.5% โรคข้ออักเสบรูมาตอยด์ส่งผลต่อสุขภาพร้ายแรงกว่าที่เคยคาดกันไว้มากทีเดียว ผู้ป่วยโรคนี้เกือบทั้งหมดจะพัฒนาการกลายเป็นคนพิการไร้ความสามารถ โดยราว 50-70 % จะพิการภายใน 5 ปี และครึ่งหนึ่งต้องหยุดทำงานภายใน 10 ปี ค่าใช้จ่ายในการรักษาโรคนี้ตกปีละประมาณ 3 หมื่นล้านบาท การคาดคะเนถึงความร้ายแรงของโรคทำให้วิธีการใหม่ในการรักษาผู้ป่วยด้วยโรคนี้ได้ผลดีย่อมเป็นเรื่องน่าตื่นเต้นมากพอๆกัน

โรคข้อเสื่อม(Osteoarthritis) เป็นโรคเสื่อมที่เกิดที่ข้อ มักเกิดขึ้นที่ข้อส่วนปลายหรือข้อ ที่อยู่ปลายนิ้วเท้า นิ้วมือ ไม่ใช่ตรงกลางของข้อ นอกจากนั้นมันก็เกิดเพียงข้างเดียว ดังนั้นการเกิดข้อเสื่อมตามปกติมักเป็นเพียงข้อเดียว หรือแขนหรือขาข้างเดียว ส่วนข้ออักเสบรูมาตอยด์(Rheumatoid arthritis) เป็นอีกเรื่องหนึ่งเลยทีเดียว เป็นโรคที่เกิดจาก ระบบภูมิต้านทานตัวเองทำลายเนื้อเยื่อ ดังนั้นมันจึงมีแนวโน้ม ที่จะเป็นพร้อมกันทั้งสองข้างของร่างกาย หากคุณเป็นข้ออักเสบข้างใดข้างหนึ่งเพียงข้างเดียวของร่างกาย ก็มักไม่ใช้ข้ออักเสบรูมาตอยด์ ซึ่งมักจะเป็นที่ข้อส่วนกลาง ร่วมกับทำให้รูปทรงของข้อเสียไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อนิ้วมือและข้อมือ มักจะส่งผลให้เกิดความพิการและเสียชีวิต และไม่ควรรักษาแบบไม่จริงจัง การรักษาที่ใช้ได้สำหรับข้ออักเสบทั้งสองชนิด เนื่องจากข้ออักเสบทั้งสองชนิดมีอาการปวด อักเสบและบวม ดังนั้นการใช้ยาแก้ปวดชนิด NSAIDs ก็จึงสามารถใช้ได้กับข้ออักเสบทั้งสองชนิด ยากลุ่ม NSAIDs ที่เราอาจคุ้นเคยชื่อเช่น Diclofenac(Voltaren), Ibuprofen(Brufen), Celecoxib (Celebrex), Naproxen(Naprosyn), Acetylsalicylic acid (Aspirin)  แต่อย่างไรก็ตาม ในขณะที่ยาใช้บรรเทาอาการปวด ยาเหล่านี้ก็แฝงไว้ด้วยผลข้างเคียงไปพร้อมๆกัน สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหลายประเทศ ก็ได้ถอดถอนยา NSAIDs ที่อันตรายออกไปจากท้องตลาดหลายตัวเช่น ในปี พ.ศ. 2547 ได้ห้ามขายยา Vioxx(Rofecoxib) ออกจากตลาดเนื่องจากทำให้คนกว่า 6 หมื่นคนเสียชีวิตจากหัวใจวาย นอกจากนี้ยังมีคนทีมีอาการของโรคหัวใจวายอีก 88,000 -139,000 คน ส่วนยา Celebrex ก็ถูกถอดถอนจากตลาดประเทศตุรกีในปี พ.ศ. 2547 ส่วนในสหรัฐอเมริกา ยาตัวนี้ได้ถูกติดฉลากเตือนสีดำตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548  

ในสหรัฐอเมริกายาแก้ปวดเป็นสาเหตุที่สำคัญของไตวาย ยา NSAIDs ทำให้เลือดออกในทางเดินอาหาร เกิดผลข้างเคียงที่ทำให้คนกินต้องเข้า โรงพยาบาลปีละกว่า 100,000 คน และฆ่าคนในสหรัฐอเมริกาตายปีละ 15,000 คน ปัญหาจากผลข้างเคียงที่มากที่สุดของคนกินยาแก้ปวดกลุ่มนี้ก็คือ โรคหัวใจวายถึงร้อยละ 60 ส่วนการเกิดแผลในทางเดินอาหารมีจำนวน 7 พันใน 15,000 รายที่มีปัญหา ปกติยากลุ่ม NSAIDs ออกฤทธิ์ไปยับยั้งเป้ารับหรือ Receptor ตรง COX-2 ที่เป็นต้นทางในการสร้างสาร Prostaglandins ที่ทำให้เกิดการอักเสบและปวดบวม แต่ยาแก้ปวดกลุ่ม NSAIDs มีผลไปยับยั้งเป้ารับ หรือ Receptors ตรง COX-1 อีกด้วย ความสำคัญของเรื่องนี้ก็คือ เมื่อยากลุ่ม NSAIDs ไปยับยั้ง COX-1 Receptor มันจะไปหยุดการสร้างสาร Prostacyclin ที่เป็นสารช่วยไม่ให้เกล็ดเลือดจับตัวกันเป็นลิ่มและช่วยให้หลอดเลือดขยายตัว ซึ่งสารนี้มีความจำเป็นสำหรับไตที่ต้องการสารที่ช่วยขยายตัวหลอดเลือดฝอยที่ไต โดยมันจะไปสร้างสมดุลของฮอร์โมน พวก angiotensin II และ catecholamines ที่ทำให้เส้นเลือดหดตัวอย่างแรง ยากลุ่ม NSAIDs จะไปลดปริมาณ Prostagladins โดยไปยับยั้งเอ็นไซม์ cyclooxygenase ทำให้ไปการทำงานของสารยับยั้งการหดตัวของหลอดเลือดฝอยเสียไป เมื่อใช้ยากลุ่มนี้ไปนานๆไตก็ไม่ได้รับเลือด ทำให้ไตวาย

 ดังนั้นจะเห็นได้ว่าเมื่อเรากินยา NSAIDs อย่างต่อเนื่องเป็นเวลานานๆ เพราะโรคข้อเสื่อมทั้งสองชนิดดังกล่าวข้างต้นเป็นโรคเรื้อรัง ต้องกินยาแทบจะตลอดชีวิต ร่างกายก็ขาดสาร Prostacyclin เกิดการจับตัวของลิ่มเลือดง่ายขึ้น เส้นเลือดฝอยทั่วร่างกายหดตัว ทำให้มีโอกาสเกิดลิ่มเลือดไปอุดตันตามอวัยวะต่างๆที่สำคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่หลอดเลือดหัวใจ และสมอง ทำให้มีโอกาสเป็นอัมพฤกษ์ อัมพาต และโรคลมปัจจุบันได้  เราจึงควรใช้ยาเหล่านี้อย่างระมัดระวัง นอกจากนี้ก็เป็นเหตุที่เราควรต้องแสวงหาวิธีการที่ดีกว่าในการค้นหาสาเหตุอันแท้จริงถึงรากเหง้าของปัญหาโรคข้ออักเสบทั้งสองชนิด อันจะทำให้เราไม่ต้องไล่ตามการใช้ยาดังกล่าวอีกต่อไป[i]

 

herb kaotong capsule

วิธีการรักษาแบบธรรมชาติง่ายๆที่อาจช่วยบรรเทาโรคข้ออักเสบ ที่ผมรวบรวมมาจากเอกสารที่มีการนำเสนอในต่างประเทศ ซึ่งท่านอาจลองรับฟังเป็นข้อมูลประกอบหรือประยุกต์สำหรับการดูแลสุขภาพของท่านในอนาคต  เช่น

 1. น้ำมัน Omega-3 เป็นวิธีการรักษาอันดับแรกที่ควรนึกถึง เพราะน้ำมันโอเมก้า 3 ช่วยลดการอักเสบ หากท่านคิดจะใช้โอเมก้า 3 ก็อยากให้พิจารณาปลาน้ำจืดจากประเทศไทยหลายชนิดทั้งปลาช่อน ปลายสวาย ปลาเทโพฯต่างก็มีน้ำมันโอเมก้า 3 ไม่แพ้ปลาทะเลน้ำลึกจากต่างประเทศ ที่สำคัญเราสามารถกินในรูปอาหารได้ทุกวัน ในราคาประหยัด และปลอดภัย
 2. การรักษาอาการปวดที่ปลอดภัย ที่เรานึกถึงเสมอคือใช้ กลูโคซามีน ซึงจะได้ผลในกรณีของปวดข้ออักเสบจากการเสื่อม ที่กระทรวงสาธารณะสุขของไทยพึ่งถอนจากบัญชียาที่ข้าราชการเบิกฟรีได้ ซึ่งในบทความของ ดร.เมอร์โคล่า ใน mercola.com กล่าวว่า “หากเราได้เข้าใจอย่างถ่องแท้ของสารนี้ มันจะให้ประโยชน์ในการแก้ปวดได้ดีกว่าผ้ายืดรัดข้อเพียงเล็กน้อยเท่านั้นเองแต่ไม่สามารถเข้าถึงการรักษาที่ต้นตอของการเกิดโรค แต่มันก็ปลอดภัยกว่า NSAIDs และยาที่มีอันตรายอื่นๆแน่นอน “

การพิจารณาแบบพิเศษในการรักษาโรคข้ออักเสบรูมาตอยด์

วิธีการรักษาที่กล่าวมาข้างต้นก็เป็นการทำให้การปวดและการอักเสบลดลง แต่การรักษาข้ออักเสบรูมาตอยด์ที่ทำให้ข้อผิดรูปและพิการก็ยังห่างไกล จำเป็นต้องใช้วิธีอื่นที่เข้มข้นกว่าในการรักษา ในความเป็นจริงแล้ว ยาที่ใช้รักษาข้ออักเสบรูมาตอยด์ล้วนแต่มีอันตรายสูงทั้งสิ้น การใช้เพร็ดนิโซโลนขนาดสูงๆเป็นเรื่องปกติของการควบคุมการอักเสบ เช่นเดียวกับยาที่ใช้กดภูมิคุ้มกันและยารักษามะเร็งเพื่อลดอาการปวดรุนแรงและการบวม

การขาดไวตามินดี เกือบทุกรายที่เป็นโรคภูมิต้านทานตัวเองเกิดจากการขาดไวตามินดี ยิ่งผู้ที่อยู่ห่างไกลจากแนวเส้นศูนย์สูตรของโลกมากเท่าไร ผู้คนก็ยิ่งป่วยด้วยโรคข้ออักเสบรูมาตอยด์มากขึ้นเท่านั้น ตำรับยาที่ใช้รักษาก็แน่นอนว่าต้องรักษาระดับไวตามินดีในเลือดให้เหมาะสมที่สุดถ้าแพทย์ไม่คอยตรวจเช็คระดับไวตามินดีให้ดี ก็คือการละเลยการควบคุมรักษาโรคข้ออักเสบรูมาตอยด์อย่างแท้จริง ส่วนการเปลี่ยนแปลงวิถีการดำเนินชีวิตอย่างสิ้นเชิงก็เป็นเรื่องหนึ่งที่จะเป็นกุญแจของการรักษาโรคข้ออักเสบรูมาตอยด์ได้ดีมากเช่น

 • งดการกินน้ำตาลโดยเฉพาะน้ำตาลฟรุคโต๊ส(ในน้ำอัดลมทุกชนิดมีน้ำตาลฟรุคโต๊สมาก) และเมล็ดธัญพืชส่วนใหญ่
 • กินอาหารที่ไม่ผ่านกรรมวิธี อาหารที่มีคุณภาพสูง หากเป็นไปได้ก็ปลูกด้วยระบบอินทรีย์หรือปลูกกินเองในท้องถิ่น และกินอาหารที่ไม่ปรุงสุกให้มากจำนวนที่สุด
 • กินอาหารที่มีน้ำมัน โอเมก้า 3 จากสัตว์เพื่อช่วยลดการอักเสบ
 • ออกกำลังกายเสมอโดยให้เป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินชีวิตในทุกวัน

ปัญหาสำคัญลำดับต้นๆของข้ออักเสบรูมาตอยด์ก็คือ การควบคุมความเจ็บปวด การรักษาข้ออักเสบรูมาตอยด์แบบดั้งเดิมก็คือการใช้ยาที่มีอันตรายสูงเช่น Prednisolone หรือ methrotrexate และยาที่รบกวน tumor necrosis factor เช่น Enbrel เป้าหมายการควบคุมการเจ็บปวดก็คือการเปลี่ยนวิถีการดำรงชีวิตดังกล่าวข้างต้นให้เร็วที่สุด เพื่อที่จะได้ลดการใช้ยาอันตรายและมีพิษเหล่านี้ลงได้เนื่องจากมันไม่สามารถขจัดต้นเหตุของโรคข้ออักเสบรูมาตอยด์ที่แท้จริงได้อย่างสิ้นเชิง อย่างไรก็ตาม การลดอาการปวดที่มีอยู่ลง นับเป็นความสำคัญมากต่อการรักษาโรคนี้เนื่องจากการปวดที่มีจะทำให้วงจรของความเครียดจะไปกดภูมิคุ้มกันและทำให้โรคข้ออักเสบรูมาตอยด์แผ่ขยายออก โรงพยาบาลเมโยคลินิก สหรัฐอเมริกาได้ให้แนวทางและวิธีการเคลื่อนไหวของร่างกายอย่างไรที่จะไม่ทำให้อาการปวดเพิ่มขึ้น การเอาใจใส่การเคลื่อนไหวตามวิธีดังกล่าวก็จะทำให้การปวดข้อลดน้อยลงได้ ............... ถึงตอนนี้ ท่านผู้ฟังหลายท่านอาจคิดว่า องค์ความรู้ เครื่องมือทางการแพทย์ที่ทั่วโลกได้พัฒนามาด้วยต้นทุนที่แสนแพง ยังไม่อาจเอาชนะปัญหาโรคข้ออักเสบได้อย่างเด็ดขาด ความหวังที่จะหายจากโรคข้ออักเสบที่ท่านได้รับอยู่ คงไม่มีทางเป็นไปได้ จำเป็นต้องยอมรับชะตากรรม ปวดอย่างไรก็คงไม่หาย เดินไม่ถนัดหรือไม่ได้ก็คงต้องทนรับชะตากรรมอย่างนั้นตลอดชีวิต

จะเห็นได้ว่า ส่วนใหญ่การรักษาโรคข้ออักเสบที่ทำกันในปัจจุบัน ไม่ได้เข้าถึงรากเหง้าของปัญหาหรือต้นตอที่เกิดโรคแล้วเข้าไปจัดการแก้ไขเพื่อให้โรคข้ออักเสบหายขาด แต่ในอนาคตอันใกล้นี้ ผมคิดว่ากระแสคลื่นการแพทย์สะเต็มเซลล์ น่าจะเข้ามาทดแทนการแพทย์แบบแผนแน่นอน เทคโนโลยีเรื่องสะเต็มเซลล์จะช่วยให้โรคเสื่อมต่างๆที่เป็นปัญหาทางการแพทย์ในปัจจุบันจะสามารถรักษาได้ โรคข้ออักเสบก็เป็นหนึ่งในโรคเสื่อมในบรรดาโรคเสื่อมที่มีมากกว่า 70 ชนิด การแพทย์สะเต็มเซลล์จะช่วยให้ผู้ป่วยหายจากโรคข้อเสื่อมได้ไม่ยาก  งานที่ผมทำเรื่องการพัฒนาสมุนไพรมาตั้งแต่ปี 2542 มาจนกระทั่งพัฒนาเป็นสารสกัดที่ผมขอเรียกในบทความนี้ว่า คาวตองฯ มีความมุ่งมั่นในการกระตุ้นร่างกายให้ผลิตสะเต็มเซลล์ ให้มีปริมาณไหลเวียนในกระแสเลือดมากขึ้น หลักการการแพทย์สะเต็มเซลล์กล่าวว่า โรคเสื่อม(Degenerative Disease)ทุกชนิดเกิดจากการที่ร่างกายมีจำนวนสะเต็มเซลล์น้อยเกินไป ด้วยการทำงานที่สอดคล้องกับหลักการดังกล่าว จะเห็นได้ว่าเมื่อร่างกายโดยเฉพาะที่ไขกระดูกได้รับสัญญานกระตุ้นเตือนจาก สารเบต้ากลูแคนใน คาวตองฯ  ร่างกายจะสร้างสะเต็มเซลล์เพิ่มขึ้น สะเต็มเซลล์ที่เกิดขึ้นใหม่ก็จะไปเกาะ(Homing)ติดกับเนื้อเยื่อที่เสื่อมและเปลี่ยนแปลงตัวเอง(Differentiate) ให้เป็นเนื้อเยื่อนั้นๆที่เป็นปกติ เนื่องจากเรากิน คาวตองฯ  แคปซูลทุกวัน ๆละ 2 ครั้ง เราจึงได้รับสารเบต้ากลูแคนวันละ 2 ครั้งอย่างต่อเนื่องด้วย หมายความว่าร่างกายจะสร้างสะเต็มเซลล์ทุกครั้งที่ได้รับการกระตุ้นจากสารเบต้ากลูแคนและก็มีการซ่อมแซมเนื้อเยื่อที่ผิดปกติอย่างต่อเนื่อง ในที่สุดความเสียหายที่มีปริมาณจำกัดที่ข้อก็ย่อมได้รับการซ่อมแซมให้กลับคืนเป็นปกติหรือข้ออักเสบรูมาตอยด์ที่เป็นโรคภูมิแพ้ตัวเอง เป็นโรคเสื่อมชนิดหนึ่งก็จะถูกสะเต็มเซลล์ที่ผลิตขึ้นใหม่เข้ามาทดแทน ทำให้อาการภูมิแพ้ตัวเองหายไป ซึ่งกรณีโรคข้ออักเสบรูมาตอยด์อาจใช้เวลานานกว่าข้อเสื่อมธรรมดามาก แต่พัฒนาการของโรคก็ดีขึ้นได้เรื่อยๆและการใช้ คาวตองฯ  ก็ดีกว่าการใช้ยา NSAIDs ตรงที่สมุนไพรไม่มีผลข้างเคียง อยากจะเรียนให้ท่านสมาชิกทราบว่า โรคทุกชนิดสามารถรักษาให้หายได้ แต่ไม่ใช่กับทุกคน ไม่มีอะไรที่ดีเลิศหาอะไรมาเปรียบปานไม่ได้ เราต้องรู้จักใช้วิธีการหลายๆอย่างมาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับแต่ละคนไป

 

Our kaotong Factory,chiangmai

 

ผมเองได้รับโอกาสจากการที่ได้ไปพบผู้ที่เคยป่วยด้วยโรคข้ออักเสบหลายท่านทุกภาคของประเทศไทย นำเอาผลที่เกิดขึ้นแล้วมาวิเคราะห์กลไกการออกฤทธิ์ของ คาวตองฯ  ที่ผมเป็นเจ้าของสูตรตำรับเพื่อนำมาอธิบายเชิงวิชาการให้ท่านได้ทราบและนำไปใช้พัฒนาสูตรตำรับที่มีอยู่ให้ดียิ่งๆขึ้นต่อไป ผมต้องขอขอบคุณหลายท่านที่เคยมีอาการข้ออักเสบและให้ทีมงานของผมไปสัมภาษณ์ทุกท่าน จนสามารถรวบรวมข้อมูลมาทำเป็นบทความอ่านเพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้คนอีกหลายคนทั่วประเทศเช่น

 1. ผู้ที่มีปัญหาสุขภาพท่านหนึ่ง เป็นผู้ชาย อายุ 65 ปี อ.เมือง จ.ภูเก็ต กิน คาวตองฯ นาน 2 เดือน อาการปวดข้อที่เป็นมา 4-5 ปีหายไปหมด
 2. คุณวสันต์ อายุ 28 ปี อ.เมือง จ.นครราชสีมา เป็นรูมาตอยด์ มา 2 ปี มีอาการปวดมากตามสะโพก และข้อเข่ามากๆ โดยเฉพาะหน้าหนาว และมีอาการเส้นหลังตึง  คุณชาย (ชนวัฒน์) จึงแนะนำให้กินน้ำสมุนไพรคาวตองตอง ดู ระยะแรกที่กินมีอาการปวดมากเป็น 2 เท่า รู้สึกตกใจมาก และมีอาการถ่ายท้องและเป็นสีดำมาก เป็นมาประมาณ 1 เดือน หลังจากที่กินไปได้ 1 ขวด หลังจากนั้น อาการปวดก็หายไปไม่กลับมาปวดอีกเลย หลังที่มีอาการเส้นตึงเวลาลุงต้องใช้มือเกาะผนังไว้ถึงจะลุกเวลานั่งก็นั่งนานๆไม่ได้  เดี๋ยวนี้ไม่ตึงอีกแล้วระบบขับถ่ายดีขึ้นถ่ายทุกวันเป็นปกติดีแล้ว
 3. แม่กรองทอง 48 ปี บ้านหนองสองห้อง อ.เวียงน้อย จ.ชัยภูมิ(โทรฯ 084-3935xxx) ป่วยเป็นโรคมะเร็งเต้านมระยะสองคิดว่าไม่รอด ได้รับคีโม ทำให้ปวดทั่วไปหมด ไปรับการผ่าตัดแล้ว มีเกิดและคันทั้งๆที่แผลแห้ง อาการปวดวิ่งไปมาเหมือนมีชีวิต ได้กิน คาวตองแล้วมีกระทุ้งไม่สบายตัวหนักตัว พอตื่นขึ้นมาวันที่ 2-3 ก็สบายตัวขึ้น ขณะสัมภาษณ์กินไปนานเกือบสองเดือน อาการหลังตื่นเคยเพลียก็หายไป อาการคันเจ็บรอบๆแผลวิ่งไปมาก็หายไป อาการปวดข้อเข่าก็เหลือน้อยลงมาก ร่างกายแข็งแรงทำงานได้มากขึ้น ผิวพรรณดีขึ้น  เปรียบเทียบกับกลุ่มที่เป็นมะเร็งดีกว่ากัน
 4. พ่อบุญเหลือ อายุ 59 ปี ที่อยู่ 117 ม.4 อ.ท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา

เป็นความดันโลหิตสูง โรคกระเพาะ  โรคกระเพาะเป็นหนักมาก มีอาการอึดอัดแน่นท้อง จุกเสียด ไปหมด กินอะไรมากไม่ได้เลย ยิ่งกินาหารรสจัดจะยิ่งแสบท้องมาก อาการเหมือนคนเป็นโรคตับเพราะจะเจ็บตรงด้านขวา  อาการของความดันโลหิตก็สูงถึง 195  จะปวดหัวมาก ตึงหัวไปหมด หมดบอกต้องกินยาไปตลอดชีวิต  อาการปวดขาคือเวลาเดินก็จะมีเสียงดังตามข้อเข่ารักษาโดยการไปนวดตลอด รู้สึกท้อใจมากเพราะกลัวเป็นโรคตับ  ได้ยินรายการวิทยุ สัมภาษณ์พ่อเฉลียวได้กินน้ำสมุนไพรคาวตองตองแล้วดีขึ้น จึงโทรไปสอบถามดูและไปหาพ่อเฉลียวถึงที่บ้านเลย ก็เลยมั่นใจลองซื้อมากินดู ตอนเริ่มกินขวดที่ 1 มีอาการกระทุ้ง คือ เป็นไข้นอน 3-4 วันหลังจากนั้นก็ค่อยๆ ดีขึ้นเรื่อย จนกินไปหมด 1 ขวดก็รู้สึกว่าอาการโรคกระเพาะดีขึ้น คือ ไม่จุกเสียดแน่นท้อง ทานอาหารได้มากขึ้น ไม่แน่นท้องเลย ขาก็ไม่ปวดอีกเวลาเดินข้อก็ไม่ดังอีกแล้ว อาการความดันก็เป็นปกติ ไม่ปวดหัวอีกเลย ตอนนี้กินไปเป็นขวดที่ 4 แล้ว อาการต่างๆ ดีขึ้นหมดเลย Tel.089-2467847

 1. คุณวารี อายุ 58 ปี อยู่ อ.ตะกั่วป่า จงพังงา เป็นเบาหวานมา 16 ปี น้ำตาลในเลือดสูง 170 มก/ดล.(เคยสูงถึง 200 มก./ดล.) มีความดันโลหิตสูง(180) ปวดข้อเข่าเวลาเดินมีเสียงดังมานาน 3 ปี ปวดหลังเนื่องจากต้องก้มๆเงยๆยกของ  และปวดหัวมากร่วมกับมึนหัวด้วย เคยปวดรุนแรงจนต้องนอนร้องไห้  คุณวารี กิน คาวตองไปแล้ว 4 เดือน อาการต่างๆที่เป็นอยู่ดีขึ้นหลังจากกินหมดไป 3 เดือน เดินไม่ปวดเข่า ไม่มีเสียงดังและสามารถนั่งพับเพียบได้แล้ว ตอนนี้น้ำตาลในเลือดเหลือ 129 มก./ดล. ความดันโลหิตเหลือ 120 น้ำหนักตัวลดจาก 96 กก. เหลือ 88 กก.
 2. นางวารี อายุ 58 ปี อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา ปวดข้อเข่ามา 3 ปี กิน คาวตองฯเป็นเวลา 4 เดือน อาการปวดข้อหายไป
 3. นางอุไร อายุ 62 ปี อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา ปวดข้อเข่ามา 8 ปี กิน คาวตองฯเป็นเวลา 4 เดือน อาการปวดข้อเข่าหายไป
 4. นางอุไร อายุ 62 ปี อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา ปวดข้อเข่ามา 8 ปี กิน คาวตองฯเป็นเวลา 4 เดือน อาการปวดข้อเข่าหายไป
 5. ยายแจ อายุ 74 ปี อ.เมือง จ.กระบี่ ปวดข้อเข่ามานาน 10 ปี กิน คาวตองฯนาน 2 สัปดาห์ อาการปวดข้อเข่าหายไปแล้ว
 6. ป้าเชียน อายุ 68 ปี ต.วังมะลานเหนือ อ.วังวิเศษ จ.ตรัง เจ็บข้อเข่าโดยเริ้มจากลุกขึ้นยืนแล้วมีเสียงดังทำให้ไปไหนไม่ค่อยได้เหมือนเดิม เวลาลุกยืนต้องรอสัก 10 นาทีก่อนจึงเดินไปได้ลูกเป็นพยาบาลบอกไม่ให้ซื้อ แต่ป้าเซียนยืนยันจะเอามากิน เมื่อกินแล้วก็เริ่มดีขึ้นไปเลยตั้งแต่เดือนแรก กรีดยางได้ดี
 7. พ่อน้อยอายุ 56 ปี อยู่ อ.หัวตะพาน จ.อำนาจเจริญ มะเร็ง เป็นนิ่วในไตปวดท้องน้อยทางซ้ายตุบๆปวดมากเวลาปัสสาวะ ไมเกรนปวดหัวข้างซ้ายข้างเดียวเดียวแล้วลามไปทั้งสองข้างปวดต้องนอนทั้งวัน หัวใจโตหายใจไม่อิ่มต้องหายใจทางปากช่วย ใจสั่นคิดว่าอายุคงไม่ยืน มีเข่าเสื่อมมีเสียงดังเวลาเดินมีปวดเข่ามาก  กระเพาะอักเสบ และต่อมไทรอยด์เป็นพิษ คอแห้งเพลียมากเวลาเดินต้องใช้ปากช่วยหายใจ เดินรู้สึกเบาหวิวๆ หลังกิน คาวตองไปก็เริ่มเกิดกระทุ้งตลอด 4 วัน อาการที่มีอยู่เพิ่มมากขึ้น ปวดมากขึ้นปวดทั้งตัวร่วมกับมีไข้ ต้องกินยาแก้ปวดช่วย หลังจากผ่านไป 7 วัน อาการทุกอย่างก็ค่อยๆกลับมาเป็นปกติ สำหรับโรคต่อมไทรอยด์เป็นพิษก็หายเพลีย หายใจเต็มปอดปกติ อาการปวดขาก็หายไป อาการหัวใจโตใจสั่น ก็ปกติหลังกินผ่านไป 15 วัน อาการปวดท้องน้อยทางซ้ายหลังกิน คาวตองไป 4 วัน ก็ปวดท้องน้อยมากขึ้น มีก้อนนิ่วหลุดออกมาเหมือนดินทรายปนมีลักษณะเป็นเหลี่ยมคม หลังจากนั้น 3-4 วัน ปัสสาวะก็ใสเป็นปกติ
 8. แม่บุญทัน อายุ 51 ปี ที่อยู่ 102 ม.40ต. โนนกอก อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ

ปวดขา เจ็บหลัง น้ำหนักตัวมากคือมี อาการปวดขาจะรู้สึกปวดมากจนทำงานไม่ค่อยได้ ไปรพ. หมอบอก เป็นกระดูกเข่าเสื่อม อาการปวดหลังปวดเอวก็ปวดมากยิ่งถ้าทำงานก็ยิ่งปวด เพราะน้ำหนักที่มากทำให้เป็นปัญหา เพราะมีน้ำหนักถึง 84 กก.แต่สูงเพียง 150 ซม.  จึงเป็นสาเหตุที่ทำให้ปวดขา ปวดเข่า  มีวันหนึ่งได้ฟังรายการจากสถานีวิทยุ ที่ประชาสัมพันธ์ เกี่ยวกับสรรพคุณของสารสกัดคาวตองว่าช่วยรักษาอาการเจ็บป่วยต่างๆ ได้ จึงซื้อมากินดู พอกินไปประมาณ 1 สัปดาห์ รู้สึกว่าปวดมากกว่าเดิม และมีความรู้สึกว่าอยากจะนอนอย่างเดียว แต่ก็ไม่ตกใจคิดว่าเป็นการกระทุ้งโรค พอกินไปจนเกือบจะหมดกล่อง ก็มาสังเกตว่าตัวเองดูผอมลงเลยไปชั่งน้ำหนักดูปรากฎว่าน้ำหนักตัวลดลงจริงๆ จาก 84 กก. เหลือ 79 กก.และมีความรู้สึกว่าเบาเนื้อตัว อาการปวดเข่าดีขึ้นมาก จึงกินต่อเป็นกล่องที่ 2 อาการปวดก็หายไม่ปวดอีกเลย ทำงานได้คล่องแคล่ว ตอนนี้อาการปวดเอวก็ไม่ปวดอีกแล้ว  Tel.087-2556942

 1. ลุงอิ่นคำ อายุ 67 ปี อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ อาชีพทำงานก่อสร้าง เข่าเสื่อม เวลาลุกขึ้นยืนต้องหาที่ยึด หมอบอกว่าไม่หาย ปวดหลัง นิ่วในไต ไปตรวจเอ็กซ์เรย์พบนิ่วในไตขวา ยกของหนักไม่ได้ นอนไม่หลับ กินคาวตองแล้วทำให้ถ่ายดำๆเหมือนถ่าน ลักษณะแข็งจำนวนมาก ถ่ายแบบนี้เป็น 3 วันติดกัน ปกติมีตะคริว กินแล้ว 15 วัน ทำให้หายใจโล่ง เบาสบาย กำลังวังชาดีขึ้น                        หายปวดหลัง ปัสสาวะไม่ขัดเหมือนเดิมแล้ว  อาการเข่าเสื่อมที่เสียงดังหายไปมาก อาการปวดหายไปมาก เดินไม่ปวดแล้ว เวลาที่ลุกขึ้นไม่ต้องหาที่ยึดตัวแล้ว นอนหลับดี
 2. 4 พ่อสำเนียง อายุ 51 ปี ที่อยู่ 208/1 ม.3 อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ อาชีพ ทำนา,เลี้ยงวัว

ป่วยเป็นกระดูกเข่าเสื่อม เวลาเดินจะมีเสียงดังก๊อกแกรกๆ ตลอดต้องใช้มือบีบทุกครั้งเวลาจะเดิน เวลาลุกก็ลุกลำบากเพราะมันปวดมาก น้ำหนักตัวก็เยอะจนหมอต้องสั่งให้ลดน้ำหนัก ได้มากิน คาวตอง ครั้งแรก 2 แคปซูล ก็ไม่มีอาการอะไรเลยกระทุ้งอะไรเลยแต่รู้สึกว่าความปวดดีขึ้นบ้าง จึงลดปริมาณลงเหลือ 1 แคปซูล อาการปวดเข่าดีขึ้นเวลาเดินก็ไม่ค่อยได้ยินเสียงดังอีก ไม่ค่อยปวดอีก น้ำหนักตัวก็ลดลงหน้าทองก็ลดลง ทำงานได้เป็นปกติแล้วไม่เหนื่อยไม่เพลียเลย Tel.085-2230818

 1. พ่อน้อยอายุ 56 ปี อยู่ อ.หัวตะพาน จ.อำนาจเจริญ มะเร็ง เป็นนิ่วในไตปวดท้องน้อยทางซ้ายตุบๆปวดมากเวลาปัสสาวะ ไมเกรนปวดหัวข้างซ้ายข้างเดียวเดียวแล้วลามไปทั้งสองข้างปวดต้องนอนทั้งวัน หัวใจโตหายใจไม่อิ่มต้องหายใจทางปากช่วย ใจสั่นคิดว่าอายุคงไม่ยืน มีเข่าเสื่อมมีเสียงดังเวลาเดินมีปวดเข่ามาก  กระเพาะอักเสบ และต่อมไทรอยด์เป็นพิษ คอแห้งเพลียมากเวลาเดินต้องใช้ปากช่วยหายใจ เดินรู้สึกเบาหวิวๆ หลังกิน คาวตองไปก็เริ่มเกิดกระทุ้งตลอด 4 วัน อาการที่มีอยู่เพิ่มมากขึ้น ปวดมากขึ้นปวดทั้งตัวร่วมกับมีไข้ ต้องกินยาแก้ปวดช่วย หลังจากผ่านไป 7 วัน อาการทุกอย่างก็ค่อยๆกลับมาเป็นปกติ สำหรับโรคต่อมไทรอยด์เป็นพิษก็หายเพลีย หายใจเต็มปอดปกติ อาการปวดขาก็หายไป อาการหัวใจโตใจสั่น ก็ปกติหลังกินผ่านไป 15 วัน อาการปวดท้องน้อยทางซ้ายหลังกิน คาวตองไป 4 วัน ก็ปวดท้องน้อยมากขึ้น มีก้อนนิ่วหลุดออกมาเหมือนดินทรายปนมีลักษณะเป็นเหลี่ยมคม หลังจากนั้น 3-4 วัน ปัสสาวะก็ใสเป็นปกติ
 2. ป้าทองใบ อายุ63ปี ตลาดวังสมบูรณ์ อ.วังสมบูรณ์ จ.สระแก้ว(โทรฯ081-0017xxx) อาชีพขายปลาร้าปลาสด จนส่งลูกเรียนจนจบ ป.โท เป็นโรคหัวใจ ความดันสูง กล้ามเนื้ออักเสบ เข่าเสื่อม โรคเครียดนอนไม่หลับ มีเรื่องตกใจจะชักเกร็งเหมือนคนเป็นโรคลมบ้าหมู ต้องพาส่ง รพ. สระแล้วเป็นแบบนี้มาตั้งแต่ปี 2524 -2555 ความดันสูง เดินเซ ซ้ายขวา เหมือนคนเมา เป็นมาตั้งแต่ ปี 2528 กล้ามเนื้ออักเสบ เนื่องจากยกของแขนเดียว มีบวมโตขึ้นตรงบริเวณหัวใจ กินยาก็ไม่ดีขึ้น เข่าเสื่อมทำให้ปวดมาก พับขาไม่ได้ ปวดจนน้ำตาไหลกิน คาวตองวันแรก ก็เวียนหัวและปวดจนเดินไม่ได้ กินวันที่สองมีไข้ขึ้นรู้สึกหนาวจนคลุมโปง กินวันที่สามมีเหงื่อออกมากขึ้น เปิดพัดลมและแอร์ก็ไม่เย็น มีเหงื่อหยดไหลติ๋งๆ ถ่ายอุจจาระออกมากมีกลิ่นเหม็นมาก ผ่านไป 3 วัน อาการปวดเข่า ปวดหลังก็คลายลง รับปี้บปลาร้าในงานเทศกาล พ่อค้าเอาปลาร้าหนักปีบละ 30 กก.มาส่งรวม 80 กก. ปลาสดอีก 45 กก. ก็ยกได้สบายยกได้หลายปีบ โดยวันต่อมาก็ไม่มีอาการปวดมาขายของได้เป็นปกติ ก่อนนี้ตกใจเสียงดังก็ลดลงมากอาการประสาทเครียดก็ไม่มีอีกแล้ว ตอนมาให้ข้อมูล กิน คาวตองยังไม่ครบเดือน ความดันลดจาก 190 เหลือ 140 กล้ามเนื้ออักเสบที่บวมแดงก็ยุบลง ทำงานได้ยกของได้แข็งแรงขึ้น ทั้งดันรถเข็นและดึงรถทั้งข้างหน้าและข้างหลังได้ ไม่มีอาการปวดเหลือเลยผิวหน้าผ่องใสและขาวขึ้น
 3. 4 จิราภา อายุ 55 ปี บ้านหนองคล้า อ.ประจันตาคาม จ.ปราจีนบุรี เป็นภูมิแพ้ เป็นหนักมาโดยแน่นหน้าอก วิงเวียน ปวดตามร่างกาย ปวดทรมาน เวลาจามจะจามติดๆกันเป็นสิบครั้ง เวลาได้ควัน เกสรดอกไม้ ก็ปวดทั่วร่างกายและจาม  มีอาการปวดหลัง เป็นมะเร็งเต้านมเป็นมา 18 ปี เริ่มจากปวดท้องได้รับการผ่าตัดมะเร็งปากมดลูก และต่อมาก็พบมะเร็งเต้านมมีน้ำเหลืองไหลออกจากหัวนมทั้งสองข้าง มีลักษณะหนามทุเรียนในเต้านมทั้งสองข้าง ปวดทรมานมาก หมอบอกว่าหากผ่าตัดออก หมอบอกว่า จะมีชีวิตได้อีกประมาณ 1 เดือนเนื่องจากเป็นทั้งสองข้าง เวลานั่งรถปวดมากก็ต้องหอบไว้เพื่อลดปวด ความรู้สึกเหมือนลูกน้อยหน่าที่กำลังปริแตก ได้ข่าว สารสกัดคาวตองก็คิดว่าอย่างไรก็ต้องกิน และตั้งใจกินด้วยศรัทธาในสมุนไพร ได้แนะนำคนเป็นมะเร็งตับและมะเร็งลำไส้ที่ตัดลำไส้แล้วก็ดีขึ้น เมื่อกินใหม่ๆก็ปวดมากขึ้นทั้งตัวและปวดตรงเต้านมมากขึ้น ใช้เวลา 20 วัน อาการปวดต่างๆที่เป็นก็ลดลง น้ำเหลืองที่ไหลออกก็หายไป กินไปประมาณ 4-5 เดือน สามารถนั่งทำงานสบายขึ้น อาการแพ้ก็หายไป คิดว่ามะเร็งหายไปประมาณ 95 % โทรฯ 086-0210xxx
 4. พ่อบุญมี อายุ 59 ปี บ้านโศกหาด อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ เป็นมะเร็งเม็ดเลือดขาว กระดูกเสื่อม เริ่มจากปวดหลัง ปวดจนกระดิกตัวไม่ได้โดยวางบนเสื่อหามไป รพ. มหาราช จ.นครราชสีมา จนไม่คิดว่าจะรอดชีวิตได้กลับบ้านอีก หมอบอกว่าเป็นมะเร็งเม็ดเลือดขาว ไม่สามารถยกแขนยกขาได้เลย  พอเริ่มกิน คาวตองก็ปวดแขนและขามากขึ้น เป็นประมาณ 7 วัน ก็คลายปวดลงเรื่อยๆ พลิกตัวได้และในที่สุดกินไปประมาณ 45 วัน ก็เดินได้เอง โดยใช้ไม้ค้ำช่วย ผิวพรรณที่ซีดขาวก็มีสีเลือดฝาดขึ้น ผิวนุ่มขึ้น โทรฯ 082-3730084
 5. ลุงกุน อายุ 77 ปี อ.คลองหาด จ.สระแก้ว    อาชีพทำนา    ปวดหลัง เคยใช้ยาฆ่าแมลง เกิดแพ้รุนแรงจนอาเจียนพุ่ง ต้องหามส่ง รพ. และได้หยุดใช้ไปเลย  เป็นโรคไต มีอาการปวดหลังมากจนเดินงอหลัง ปัสสาวะเป็นสีแดงเข้ม คล้ายเลือด หมอที่ รพ.บอกว่าเป็นโรคไต เป็นมาประมาณ 1 ปี จนถึงปัจจุบันป่วยมากจนทำงานไม่ค่อยได้ กินคาวตองฯไปประมาณ 7 วัน ก็รู้สึกปวดเมื่อยไปทั้งตัว หลังจากนั้น 14 วัน อาการก็ดีขึ้น อาการปวดดีขึ้นร้อยละ 80 ปัสสาวะเป็นสีใสดีแล้วโทรฯ 087-146-7xxx
 6. ลุงกุน อายุ 77 ปี อ.คลองหาด จ.สระแก้ว    อาชีพทำนา    ปวดหลัง เคยใช้ยาฆ่าแมลง เกิดแพ้รุนแรงจนอาเจียนพุ่ง ต้องหามส่ง รพ. และได้หยุดใช้ไปเลย  เป็นโรคไต มีอาการปวดหลังมากจนเดินงอหลัง ปัสสาวะเป็นสีแดงเข้ม คล้ายเลือด หมอที่ รพ.บอกว่าเป็นโรคไต เป็นมาประมาณ 1 ปี จนถึงปัจจุบันป่วยมากจนทำงานไม่ค่อยได้ กินคาวตองฯไปประมาณ 7 วัน ก็รู้สึกปวดเมื่อยไปทั้งตัว หลังจากนั้น 14 วัน อาการก็ดีขึ้น อาการปวดดีขึ้นร้อยละ 80 ปัสสาวะเป็นสีใสดีแล้วโทรฯ 087-146-7xxx
 7. ลุงอิ่นคำ อายุ 67 ปี อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ อาชีพทำงานก่อสร้าง เข่าเสื่อม เวลาลุกขึ้นยืนต้องหาที่ยึด หมอบอกว่าไม่หาย ปวดหลัง นิ่วในไต ไปตรวจเอ็กซ์เรย์พบนิ่วในไตขวา ยกของหนักไม่ได้ นอนไม่หลับ กินคาวตองแล้วทำให้ถ่ายดำๆเหมือนถ่าน ลักษณะแข็งจำนวนมาก ถ่ายแบบนี้เป็น 3 วันติดกัน ปกติมีตะคริว กินแล้ว 15 วัน ทำให้หายใจโล่ง เบาสบาย กำลังวังชาดีขึ้น หายปวดหลัง ปัสสาวะไม่ขัดเหมือนเดิมแล้ว  อาการเข่าเสื่อมที่เสียงดังหายไปมาก อาการปวดหายไปมาก เดินไม่ปวดแล้ว เวลาที่ลุกขึ้นไม่ต้องหาที่ยึดตัวแล้ว นอนหลับดี
 8. พ่อพูน อายุ  77 ปี บ้านปากสะพานคุ้มใต้  แขวงสาละวัน สปป.ลาว ป่วยด้วยโรคเก๊าส์ เบาหวาน ไตและปอดแห้ง มีอาการเพลียมากจากโรคเบาหวาน น้ำตาลประมาณ 200 ไปตรวจที่ รพ.เขมราชฝั่งไทย ตอนป่วยมีอาการอาเจียนมากจนไม่รู้สึกตัวแต่ก็ไม่มีไข้ ปอดแห้งมีอาการเจ็บแปล๊บๆที่ปอดขวาตอนหายใจเข้า เกิดป่วยหนักไม่ได้สติ ญาติจึงพาไปโรงหมอที่เมืองปากเซ 18 วัน อยู่ในห้องไอซียู 3 วันจึงขอกลับมาพักบ้านคิดว่าคงไม่รอด ร่างกายผ่ายผอมจนเห็นแต่กระดูก ไม่มีแรงจะพูดออกเสียงหมอบอกว่าเป็นโรคไตวาย(จากการกินยามาก) มีปวดหลัง คาดเดาเวลาไม่ได้ หลานชื่ออ๋อยเคยกิน คาวตองฯแล้วกินไก่ที่มีพิษแต่ไม่ป่วยเหมือนเพื่อนบ้าน ได้เอาคาวตองมาลองให้กิน พ่อพูนกินครั้งละครึ่งเม็ด ก็มีแรงขึ้น กินข้าวได้โดยไม่มีอาการอะไรผิดปกติ สามารถลุกขึ้นยืนได้(จากที่ก่อนนี้เวลาลุกยืนต้องให้คนพยุงลุกขึ้นยืน)กินไปได้ 2 สัปดาห์ก็แข็งแรงเป็นปกติ ไม่เพลีย เดินขึ้นฝั่งโขง(เป็นฝั่งแม่น้ำโขงที่ต้องเดินเลาะไปตามหาดทราย ชันประมาณ 20 องศา ระยะทางประมาณ 150 เมตร)ได้ ทำงานได้ น้ำตาลเป็นปกติ โรคเก๊าส์ก็ดีขึ้น สำหรับโรคไตก็ปกติแล้ว
 9. พ่อขวัญเรือน อายุ 56 ปี อ.ปางศิลาทอง จ.กำแพงเพชร หอบหืด ปวดหลัง ปวดขาอาการปวดขาจะร้าวไปเอว ต้องเดินแบบเอียงๆตัวเดิน หมอบอกว่ากระดูกสันหลังคด จากกระดูกเสื่อม จนไปทำนาไม่ได้ อาการหอบหืดเป็นรุนแรง หายใจมีเสียงดัง ต้องไปรับยาพ่นที่ รพ.ทุกสัปดาห์ เป็นมานานเกือบสิบปี หลังกิน คาวตองฯก็ปวดมากขึ้น ปวดทุกส่วนของร่างกายนานประมาณ 15 วัน หลังจากนั้นก็เริ่มหายปวดไปเรื่อยๆ หายเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์ เบาสบายตัว ทำงานได้แล้ว สามารถยกปุ๋ยหนักกระสอบละ 50 กก.ช่วยกันยกได้แล้ว หลังจากกิน คาวตองฯอาการหอบหืดไม่เคยกลับมาอีกเลย ดีขึ้นร้อยเปอร์เซ็นต์เหมือนกัน
 10. มานะ-สวาย โรจน์จินา  อายุ 57-54 ปี 29 ม.7 ต.ผักขวาง  อ.ทองแสนขัน อุตรดิตถ์ แม่สวายเป็น    เบาหวาน ความดัน ไขมัน ลมในกระเพาะ เบาหวาน 200 เพลียมาก ปัสสาวะคืนละ 4-5 ครั้งเป็นมา 8 ปี ความดันมีมึนหัว เวียนหัว สูง 170-180 ไขมันในเลือด มีชามือ นิ้วล็อค กลางคืนนิ้วแข็งหมด จนต้องนอนทั้งวัน ทำงานอะไรไม่ได้เลย มานะเป็นความดัน กระดูกทับเส้น ความดัน 190 มึนหัวมาก ปวดขมับท้ายทอยลงเอว ขา หมอบอกว่ากระดูกทับเส้น เคยไปฝังเข็มก็ไม่ดีขึ้น ปวดลงขา ต้องอยู่กับบ้านอย่างเดียวทำงานไม่ได้ ทั้งสองคน บางครั้งก้าวขาไม่ออกต้องหยุดเดิน ไปหาหมอก็ได้แต่ยาแก้ปวด เอาคาวตองแม็กซ์ มากินดื่มครั้งละ 5 ซีซี ก็มีไข้และเป็นผื่นนูนผืนใหญ่หนาๆทั้งตัว เป็นราว 7 วัน อ่อนเพลียด้วย ที่ผ่านมาไม่เคยวัดน้ำตาลได้ต่ำกว่า 160 ตอนนี้ดีขึ้นวัดน้ำตาลได้ 133 มีกำลังทำงานตัดอ้อยได้ทั้งวัน ตัดมัดละ 20 ท่อน  วันละ 3-400 มัดตัดมันก็ได้มาก สามารถกลับไปทำนาได้อีกครั้งแล้ว เวลาหิวไม่สั่นแล้ว ปัสสาวะไม่มากแล้ว อาการวิงเวียนก็ไม่มีแล้ว ความดันเหลือ 137 เคยมีไขมันข้นจนเจาะเลือดไม่ออกตอนนี้อาการดีขึ้นจนหมอสั่งให้หยุดยาแล้ว ตอนนี้กินมา 2 เดือนก็ดีขึ้นแล้ว มือไม่ล็อคแล้ว ไม่ชาแล้ว อาการกระดูกทับเส้นของคุณมานะดีขึ้น ก่อนนี้ขับรถไถไม่ได้ ตอนนี้ขับได้ดีแล้ว อาการปวดหลังเหลือเพียงเล็กน้อย กำลังขาดีขึ้น ไม่ปวดแล้ว เดินขึ้นเขาได้แล้ว ความดันลดเหลือ 124 อาการปวดเหลือต้นคอเล็กน้อยจากการขับรถไถมาก กินมา 2 เดือนก็เริ่มเห็นผลดีขึ้น โทรฯ 087-2885953
 11. คุณผ่องศรี อายุ69 ปี อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช(ให้สัมภาษณ์ 2 ก.ย.56) กระดูกทับเส้น ปวดหลัง ต่อมาตกหลุมยางลึกราวเข่า อาการหลังตกหลุมยางเกิดขึ้นเมื่อ 11 เดือนมาแล้ว ทำให้ยอกเอว ทำให้ลุกนั่งเดินไม่ได้ ต้องไถลไปเข้าห้องน้ำ ไปรักษาตัวที่ รพ. อ.ทุ่งสงและอีกหลายแห่ง โดยไม่ยอมผ่าตัด คุณผ่องศรีได้กิน คาวตองฯ เดือนแรกมีอาการผื่นคันทั้งตัวนำมาก่อน แต่เมื่อกินครบเดือนอาการคันก็หายไป แต่มีอาการเคล็ดเมื่อตามมา และลุกขึ้นนั่งเองได้ เมื่อกินไปอีก15 วัน ก็สามารถไปห้องน้ำเองได้ และเมื่อดื่มไปครบ 2 เดือน ก็ลุกเดินไปทำอาหารเองได้
 12. คุณกาญจนา อายุ 41 ปี ต.เขาใหญ่ อ.อ่าวลึกจ.กระบี่ เป็นหมอนรองกระดูกเสื่อมข้อที่ 5และ 6 มา 4-5 ปีแล้ว แต่ไม่ยอมผ่าตัดตามที่แพทย์แนะนำ คุณกาญจนามีซีสต์ที่มดลูก 3 ก้อน มีอาการปวดหลัง นอกจากนี้ยังพบว่าจำนวนเม็ดเลือดขาวมากกว่าเม็ดเลือดแดง แต่แพทย์ไม่ได้บอกว่าเป็นมะเร็งเม็ดเลือดขาว การที่หมอนรองกระดูกเสื่อมทำให้คุณกาญจนาเดินได้เพียงระยะใกล้ๆก็ต้องหยุดพัก แต่หลังจากที่กินคาวตองฯ มา 2 เดือน คุณกาญจนาสามารถเดินได้ไกลเป็นกิโลเมตรโดยไม่ปวด ก้อนซีสต์ที่มดลูกหายไป 2 ก้อนเหลือเพียงก้อนเดียว
 13. 053 แม่กองแก้ว  อายุ 64 ปี อยู่ อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม   ปวดหลัง เป็นไตบวมมีความดัน ปวดเข่า เป็นโรคหัวใจ อาการไตบวมทำให้เบื่ออาหาร อาเจียนออกมาหมด บวมทั้งตัว  ปวดเข่าทำให้ยืนลำบาก ปวดชาที่ฝ่าเท้า กินคาวตองตองสกัดไป 3 วัน ก็มีอาการเหมือนมีไข้ขึ้น มีบวมด้วย แล้วค่อยๆลดบวมลง อาการปวดหลังร่วมจากร้อนท้อง ก็ดีขึ้น ปัสสาวะเคยมีเป็นเหมือนฟองเบียร์ ปัจจุบันหลังกินไปเกือบ 3 เดือน ปัสสาวะใสดีแล้ว ไม่ปวดที่ไหนอีก สามารถไปทำงานหนักได้ทั้งวัน ตอนนี้อาการไตบวมหายไปแล้ว เจริญอาหารดี ไม่อาเจียนแล้ว ....................... แม่กองแก้ว เป็นอีกหนึ่งในผู้สูงอายุที่สะสมโรคเสื่อมมานานจนกระทั่งร่างกายแบกรับไว้ไม่ไหว ไม่สบายมานานจนวันหนึ่งก็ป่วยด้วยโรคหลายๆชนิดออกมาพร้อมๆกัน สุภาษิตไทยบอกว่า “กันไว้ดีกว่าแก้” ใช้ได้ทุกยุคทุกสมัย และการป้องกันเป็นการดูแลสุขภาพที่ต้นทุนต่ำกว่าการรักษา ลองนึกดูว่าหากแม่กองแก้วเข้ารับการรักษาตามแพทย์กระแสหลัก ท่านต้องกินยาวันละกี่เม็ดสำหรับการป่วย 7 โรค ผมเคยอ่านเอกสารงานวิจัยคนป่วยที่นอนในโรงพยาบาลในสหรัฐอเมริกา คนไข้ที่เป็นหลายโรคแบบแม่กองแก้ว อาจต้องได้กินยาสูงสุดถึง 32 ชนิด .....นึกภาพไม่ออกเหมือนกันว่าหากเป็นเรา จะทำอย่างไรกันกับยา 1 กำมือครับ
 14. พ่อบุญฮง อายุ 56 ปี ที่อยู่ อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ (โทรศัพท์ 081-01256xxx) โรคที่เป็นนิ่วในไต หอบหืด อาการหายใจไม่ทั่วท้อง คัดท้องน้อย ได้ใบส่งตัวให้ผ่านิ่ว ปวดหลังปวดเอว กลัวการผ่าตัดไม่กล้าไปผ่า เคยกินยาต้ม แต่ก็ทุเลาลง หลังหยุดกินก็กลับมาปวดอีก เป็นมา 2 ปี ไม่สามารถทำงานหนักได้ หลังกินสารสกัดคาวตอง ก็หายใจได้ดีขึ้น ท้องหายแน่น คัดท้องลดลง สามารถทำงานได้ไม่เหนื่อยง่ายเหมือนแต่ก่อน ไม่หอบ ไม่ปวดหลังปวดเอว ฉี่ไม่ขัด ขับถ่ายดีขึ้น
 15. ยายปาน อายุ 81 ปี อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ โรคที่เป็น กระดูกพรุน อาการปวดเอว ปวดหลัง ร้อนออกหลัง นอนไม่ค่อยหลับ ถ่ายยาก หลังกิน สารสกัดคาวตอง อาการปวดทุเลาลง ขับถ่ายสะดวกดี นอนหลับสนิทกว่าเดิม
 16. 3 แม่วัน ชูชีพ อายุ 63   ปี 21 ม. 7 ต. หนองคู อ.เชียงยืน จ. มหาสารคาม  อาการ ขาเป็นแผล ปวดหลัง เกิดจากจากหาบน้ำแล้วหกล้ม มีแผลและติดเชื้อในกระแสเลือดต่อเนื่องมา 8 ปี กินไป 4-5 วัน ทำให้ลุกไม่ขึ้นเลย เนื่องจากปวดแรงมาก ปวดทั่วตัว  มีถ่ายหนักและอาเจียนออกมากมายเป็นอยู่เพียงวันเดียว  มีร้อนร่วมด้วยจนต้องใช้น้ำใส่กระป๋องวางข้างๆตัว แล้วใช้ผ้าชุบเช็ดตัว              แล้วก็หายไปเลย ก่อนนี้ปวดมากจนต้องกินยาชุดวันละ 1 ครั้ง กินพาราฯด้วย จึงจะเดินไปไหนมาไหนได้  ตอนนี้ร่างกายสบายดี เดินไปไหนมาไหนได้คล่อง แผลดีขึ้น แห้งไปแล้ว โทรฯ 089-7136951
 17. อ.สุโข ภิญโญ อายุ 61 ปี อ. แกลง  จ.ระยอง  ปวดหลัง ขัดปัสสาวะ ความดัน เบาหวาน เล็กน้อย อาการปวดหลังเอี้ยวตัวยาก ยกของหนักไม่ได้ ปัสสาวะขัดทำให้ทุรนทุราย ปัสสาวะไม่หมด กระปริดกระปรอย หมอบอกเป็นนิ่ว ปวดตามร่างกาย  มีความดันสูง 200 กินคาวตองครั้งแรกรูสึกปวดเมื่อย 7 วันแล้วค่อยดีขึ้น ตอนนี้ปัสสาวะพุ่งและใสกว่าเดิม คลายปวดลง แข็งแรงขึ้น กล้ามเนื้อแน่นกระชับขึ้น แลดูหนุ่มขึ้นเหมือน 40 กว่าปี ความดันลดลงทีละน้อย สัปดาห์แรกลดเหลือ 160 กินนาน  2 สัปดาห์ความดันลดลงจาก 200 ลดเหลือ 120
 18. พ่อสมจิตร คงกาสี อายุ 63  ปี 70 อยู่ หมู่ 7 ต. บ้านเขวา อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด  กระดูกทับเส้นประสาท อาการปวดพอรำคาญ  เป็นมานาน กินยาแก้ปวดพอทุเลาบ้าง ต้องใช้ไม้เท้าสี่ขาเดินไป กำลังขามีน้อย กินไปก็ปวดทั่วตัวนาน  2 คืน หลังจากนั้นอาการก็ทรงๆไม่ดีขึ้นเท่าไร กำลังวังชาดีขึ้น นอนหลับสนิทขึ้นกว่าเดิม ตอนนี้กินไปนาน 2 สัปดาห์แล้ว อาการปวดหลังลดลงประมาณครึ่งหนึ่ง ดีขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับเมื่อกินยาตัวอื่น
 19. พ่อสมจิตร คงกาสี อายุ 63  ปี 70 อยู่ หมู่ 7 ต. บ้านเขวา อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด  กระดูกทับเส้นประสาท อาการปวดพอรำคาญ  เป็นมานาน กินยาแก้ปวดพอทุเลาบ้าง ต้องใช้ไม้เท้าสี่ขาเดินไป กำลังขามีน้อย กินไปก็ปวดทั่วตัวนาน  2 คืน หลังจากนั้นอาการก็ทรงๆไม่ดีขึ้นเท่าไร กำลังวังชาดีขึ้น นอนหลับสนิทขึ้นกว่าเดิม ตอนนี้กินไปนาน 2 สัปดาห์แล้ว อาการปวดหลังลดลงประมาณครึ่งหนึ่ง ดีขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับเมื่อกินยาตัวอื่น
 20. คุณกานดา วงศ์นาค  - อายุ  39   ปี  หนองสะเม็ดแดง ม.   อ. แกลง    จ. ระยอง  เป็นเหน็บชาตามตัวเวลานอน เป็นประจำมานานหลายปีแล้ว เวลาตื่นมาจะไปกรีดยางก็ชาทุกวัน ปวดหลังร้าวไปที่ขาปวดพอทนได้ เวลายืนหลังตื่นนอนจะยืนไม่ค่อยได้ ร้าวไปที่เท้า เวลาทำงานไม่ปวดมาก แต่เวลามานอนจะรู้สึกเป็นมากขึ้น กินแล้วเกิดจุก เรอ ผายลมทั้งวัน เป็นประมาณ 2-3 วัน มีอาการง่วงนอน มีอุจจาระมากและเหม็นมาก แต่ไม่เพลีย แต่หลังถ่ายก็สบายขึ้น ตอนนี้ถ่ายปกติเหมือนกินคาวตองใหม่แล้ว อาการเหน็บชาเวลานอนหายไปหมด แต่อาการปวดหลังยังไม่หมด หายไปราว
 21. คุณสมควร ธงสันเที๊ยะ –อายุ  29   ปี  99/89 ม.9 ต.พลับพลา อ.เมือง จ. จันทบุรี  เป็นพาหะธาลัสซีเมีย เวลามีประจำเดือนจะปวดท้อง ปวดหลังรุนแรง  อาการเลือดจางมีอาการไม่มาก มีตัวเหลืองซีด เวลาปวดประจำเดือน เลือดสีเข้ม จะปวดจนทำงานไม่ได้ ปวด 1-2 วัน ปวดหลังทำให้เวลาทำงานจะปวดมาก ต้องใช้ยาหม่องนวดทั้งวันก็ไม่ดีขึ้น ปวดท้องเวลากินอิ่มจะปวดมากไปหาหมอก็วินิจฉัยไม่ได้ กินคาวตองแล้วดีขึ้น อาการปวดที่เอวดีขึ้นใน 1 สัปดาห์ พร้อมๆกับการปวดที่กล้ามเนื้อแขนที่อักเสบก็หายไปด้วย เนื่องจากไปหาหมอก็ไม่เคยหาย ผิวที่เหลืองก็ดีขึ้น โทรฯ 0861132948
 22. 155 คุณมานะ วงศ์สันเที๊ยะ    อายุ 55  ปี ต. จอหอ        อ. เมือง  จ. นครราชสีมา ....... ป่วยเป็นโรคริดสีดวงจมูก เป็นที่โพรงจมูก กินปลาร้าปลาจ่อมจะแน่นจมูก แสบจมูก   ปวดเมื่อย ปวดหลัง กระดูกทับเส้น มีปวดมากที่บั้นเอว ยกของเบาๆก็ปวด      กระเพาะอักเสบ เบื่ออาหาร ท้องผูก ปวดท้องมากๆ นาน   เส้นเลือดขอดโป่งพองใกล้ๆทวารหนัก จะดันจนถ่ายลำบาก เป็นมา 30 ปี กินคาวตอง 2 วัน ทำให้ปวดท้องมากขึ้น ปวดเหมือนกินเศษแก้วเข้าไป ........ สำหรับจมูกก็มีไอ จาม มีเสลด เหม็นเน่าออกมา ไม่แน่นในลำคอเหมือนเดิม ขับถ่ายดีขึ้นถ่ายง่าย โรคกระเพาะดีขึ้นมาก เวลาขับถ่ายจะโล่งไม่อัดแน่นเหมือนเดิม(ก่อนนี้ใช้เวลา 2-3 ชม.จึงจะถ่ายออกได้)  ไม่มีปวดเสียดท้อง กระดูกทับเส้นเมื่อก่อนทำงานยกของเบาก็ปวดไป 2 วัน เคยปวดเสียวตรงตะโพก ก็คลาย ก็เบาสบาย ทำงานเป็นปกติได้แล้ว
 23. 155 คุณมานะ วงศ์สันเที๊ยะ    อายุ 55  ปี ต. จอหอ        อ. เมือง  จ. นครราชสีมา ....... ป่วยเป็นโรคริดสีดวงจมูก เป็นที่โพรงจมูก กินปลาร้าปลาจ่อมจะแน่นจมูก แสบจมูก   ปวดเมื่อย ปวดหลัง กระดูกทับเส้น มีปวดมากที่บั้นเอว ยกของเบาๆก็ปวด      กระเพาะอักเสบ เบื่ออาหาร ท้องผูก ปวดท้องมากๆ นาน   เส้นเลือดขอดโป่งพองใกล้ๆทวารหนัก จะดันจนถ่ายลำบาก เป็นมา 30 ปี กินคาวตอง 2 วัน ทำให้ปวดท้องมากขึ้น ปวดเหมือนกินเศษแก้วเข้าไป ........ สำหรับจมูกก็มีไอ จาม มีเสลด เหม็นเน่าออกมา ไม่แน่นในลำคอเหมือนเดิม ขับถ่ายดีขึ้นถ่ายง่าย โรคกระเพาะดีขึ้นมาก เวลาขับถ่ายจะโล่งไม่อัดแน่นเหมือนเดิม(ก่อนนี้ใช้เวลา 2-3 ชม.จึงจะถ่ายออกได้)  ไม่มีปวดเสียดท้อง กระดูกทับเส้นเมื่อก่อนทำงานยกของเบาก็ปวดไป 2 วัน เคยปวดเสียวตรงตะโพก ก็คลาย ก็เบาสบาย ทำงานเป็นปกติได้แล้ว
 24. แม่อ่อนศรี อายุ 62 ปีอาชีพทำนา อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด เบาหวาน ความดัน ความดัน ไต วิงเวียน ไข้บ่อยมาก อาการทั่วไปวิงเวียน  เพลียมาก น้ำตาล 200 ความดันสูง วิงเวียนมาก หน้ามืด ปวดหลังจากโรคไตวายเนื่องจากกินยาต่อเนื่อง แต่ไม่มีบวม มีไข้บ่อยมากสัปดาห์ละ 1-2 ครั้ง โดยไม่เกี่ยวกับอากาศเปลี่ยนแปลง  ได้กิน คาวตองแล้วทำให้เพลียหนักขึ้นมีไข้มากกว่าเดิม ปวดมากเหมือนขา สะโพกจะหลุดออกจากตัว เป็นนานมากกว่า 7 วัน ก็ทุเลาลง มีจิตใจดีขึ้นเบิกบานขึ้น อยากได้อยากมีเหมือนเดิม ไม่วิงเวียน ไม่มีไข้ ไม่ปวดหลัง ไม่ค่อยหิวน้ำ ปัสสาวะคืนละ 1-2 ครั้ง นอนหลับดี เจริญอาหาร ไม่ปวดหัว ไม่มีวิงเวียน ไม่มีใจสั่น ไม่ปวดหลังอีกเลย ปกติพลิกตัวเบาๆก็ปวด จนต้องไปซื้อยามากิน  กิน คาวตองมาแล้ว 45 วันไม่ปวดอีกแล้ว อาการไข้บ่อยหลังจากกิน คาวตองก็ไม่เคยมีไข้อีกเลย
 25. 182 ยายบุญสอน อายุ  82  ปี  34 ม.5 บ้านดอนเม็ก ต.นาดี อ.เฝ้าไร่  จ. หนองคาย ความดัน ปวดหลัง ปวดเอว ปวดรุนแรงจนต้องร้องไห้ หาพ่อหาแม่ เดินไม่ได้ จนต้องคลานไป กินคาวตองแล้วปวดมากขึ้นที่เอว ที่ขา ย้ายที่ปวดไปๆมาๆ ตั้งแต่หัวไปขาซ้าย ขวา  จนเกือบเดือนจึงค่อยๆดีขึ้น และเริ่มมีแรงขึ้น อาการปวดยังพอมีอยู่บ้าง แต่เบาลงมาก โดยย้ายตำแหน่งไปมา  สามารถเดินไปมาได้แล้ว คิดว่าไม่ป่วยตายด้วยอาการปวดแล้ว
 26. 8 พ่อวิสุทธิ์ รสโสดา 69 ปี อ.โพนวิสัย จ.หนองคาย ป่วยด้วยโรคปวดหลังจากยกกระสอบข้าวขึ้นรถ เป็นมา 45 ปี ก่อนนี้ยืนไม่ได้นาน แขนขาอ่อนแรง เวลาเดินทางด้วยรถโดยสารก็ต้องหาที่นั่งให้ได้เนื่องจากยืนไม่ได้ อาการเป็นมากตั้งแต่ก้นกบไปถึงนิ้วก้อย ประสาทหูไม่ค่อยได้ยินตั้งแต่เกิดเจ็บบั้นเอว พอกินไปได้สองเดือนก็กระทุ้งมีถ่ายสองครั้งจำนวนมากสีดำๆ มีร้อนหลังเท้ามากจนต้องเอาแช่น้ำเป็นอยู่ 1 วันก็หายร้อน ขามีแรงมากขึ้น น้ำหนักตัวลดจาก 75 กก. เหลือ 60 กก. ใน 3 เดือน
 27. 8 พ่อวิสุทธิ์ รสโสดา 69 ปี อ.โพนวิสัย จ.หนองคาย ป่วยด้วยโรคปวดหลังจากยกกระสอบข้าวขึ้นรถ เป็นมา 45 ปี ก่อนนี้ยืนไม่ได้นาน แขนขาอ่อนแรง เวลาเดินทางด้วยรถโดยสารก็ต้องหาที่นั่งให้ได้เนื่องจากยืนไม่ได้ อาการเป็นมากตั้งแต่ก้นกบไปถึงนิ้วก้อย ประสาทหูไม่ค่อยได้ยินตั้งแต่เกิดเจ็บบั้นเอว พอกินไปได้สองเดือนก็กระทุ้งมีถ่ายสองครั้งจำนวนมากสีดำๆ มีร้อนหลังเท้ามากจนต้องเอาแช่น้ำเป็นอยู่ 1 วันก็หายร้อน ขามีแรงมากขึ้น น้ำหนักตัวลดจาก 75 กก. เหลือ 60 กก. ใน 3 เดือน
 28. – มานะ-สวาย โรจน์จินา  อายุ 57-54 ปี 29 ม.7 ต.ผักขวาง  อ.ทองแสนขัน อุตรดิตถ์ แม่สวายเป็น เบาหวาน ความดัน ไขมัน ลมในกระเพาะ เบาหวาน 200 เพลียมาก ปัสสาวะคืนละ 4-5 ครั้งเป็นมา 8 ปี ความดันมีมึนหัว เวียนหัว สูง 170-180 ไขมันในเลือด มีชามือ นิ้วล็อค กลางคืนนิ้วแข็งหมด จนต้องนอนทั้งวัน ทำงานอะไรไม่ได้เลย มานะเป็นความดัน กระดูกทับเส้น ความดัน 190 มึนหัวมาก ปวดขมับท้ายทอยลงเอว ขา หมอบอกว่ากระดูกทับเส้น เคยไปฝังเข็มก็ไม่ดีขึ้น ปวดลงขา ต้องอยู่กับบ้านอย่างเดียวทำงานไม่ได้ ทั้งสองคน บางครั้งก้าวขาไม่ออกต้องหยุดเดิน ไปหาหมอก็ได้แต่ยาแก้ปวด เอาคาวตองแม็กซ์ มากินดื่มครั้งละ 5 ซีซี ก็มีไข้และเป็นผื่นนูนผืนใหญ่หนาๆทั้งตัว เป็นราว 7 วัน อ่อนเพลียด้วย ที่ผ่านมาไม่เคยวัดน้ำตาลได้ต่ำกว่า 160 ตอนนี้ดีขึ้นวัดน้ำตาลได้ 133 มีกำลังทำงานตัดอ้อยได้ทั้งวัน ตัดมัดละ 20 ท่อน  วันละ 3-400 มัดตัดมันก็ได้มาก สามารถกลับไปทำนาได้อีกครั้งแล้ว เวลาหิวไม่สั่นแล้ว ปัสสาวะไม่มากแล้ว อาการวิงเวียนก็ไม่มีแล้ว ความดันเหลือ 137 เคยมีไขมันข้นจนเจาะเลือดไม่ออกตอนนี้อาการดีขึ้นจนหมอสั่งให้หยุดยาแล้ว ตอนนี้กินมา 2 เดือนก็ดีขึ้นแล้ว มือไม่ล็อคแล้ว ไม่ชาแล้ว

กระดูกทับเส้นของคุณมานะดีขึ้นก่อน ก่อนนี้ขับรถไถไม่ได้ ตอนนี้ขับได้ดีแล้ว อาการปวดหลังเหลือเพียงเล็กน้อย กำลังขาดีขึ้น ไม่ปวดแล้ว เดินขึ้นเขาได้แล้ว ความดันลดเหลือ 124 อาการปวดเหลือต้นคอเล็กน้อยจากการขับรถไถมาก กินมา 2 เดือนก็เริ่มเห็นผลดีขึ้น โทรฯ 087-2885953

 1. ผู้ที่มีปัญหาสุขภาพท่านหนึ่ง เป็นผู้ชาย อายุ 68 ปี อยู่ อ.โกสุม จ.มหาสารคาม มีอาการปวดเข่า นั่งพับเพียบนั่งขัดสมาธิไม่ได้ มือกำไม่ลง นิ้วก็ล็อค มีโรคเก๊าต์มา 2-3 ปี กินยา Allopurinol ไม่ได้จะแพ้โดยเกิดอาการคันทั้งตัว ความดันโลหิตสูงประมาณ 140 กว่า อ่อนเพลียเรื้อรัง ท้องผูกเรื้อรังมานาน  ท่านได้มากิน คาวตองฯ  ครั้งละ 1 แคปซูล วันละ 2 ครั้ง เช้า-เย็น ก่อนอาหาร พอกินไปได้ 2-4 แคปซูล ท่านบอกว่าปวดเมื่อยจนต้องลงคลาน แต่ทราบว่าเป็นการกระทุ้งของยาจึงทนกินต่อไป พอกินครบ 4 วันหรือ 8 แคปซูล ตื่นขึ้นมาเช้าของวันที่ 5 ก็รู้สึกสบายตัวมากๆ ในวันที่ 6 มือกำได้สนิท ไม่ปวดขาหรือข้อเข่า เวลาเดินก่อนนี้จังหวะก้าวขาไปข่างหน้าจะเหมือนดีดออกไปคล้ายมีหนังยางสติกดึงเป็นจังหวะกระตุก แต่เวลานี้อาการดังกล่าวก็หายไปพร้อมกับการปวดที่เคยมีทุกอย่าง นั่งพับเพียบนั่งขัดสมาธิได้ดี                                                                     
 2. ผู้ที่มีปัญหาสุขภาพท่านหนึ่ง เป็นผู้หญิง อายุ 58 ปี อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา ปวดข้อเข่ามา 3 ปี กิน คาวตองฯ เป็นเวลา 4 เดือน อาการปวดข้อหายไป
 3. ผู้ที่มีปัญหาสุขภาพท่านหนึ่ง เป็นผู้หญิง อายุ 62 ปี อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา ปวดข้อเข่ามา 8 ปี กิน คาวตองฯ เป็นเวลา 4 เดือน อาการปวดข้อเข่าหายไป
 4. ผู้ที่มีปัญหาสุขภาพท่านหนึ่ง เป็นผู้ชาย อายุ 55 ปี อ.กะปง จ.พังงา ปวดข้อเข่ามา 2 ปี กิน คาวตองฯ นาน 2 เดือน อาการดีขึ้น ร้อยละ 80
 5. ผู้ที่มีปัญหาสุขภาพท่านหนึ่ง เป็นผู้หญิง อายุ 74 ปี อ.เมือง จ.กระบี่ ปวดข้อเข่ามานาน 10 ปี กิน คาวตองฯ นาน 2 สัปดาห์ อาการปวดข้อเข่าหายไปแล้ว
 6. ผู้ที่มีปัญหาสุขภาพท่านหนึ่ง เป็นผู้ชาย อายุ 62 ปี อยู่ อ.เหนือคลอง จ.กระบี่ เป็นข้อเสื่อม ปวดเมื่อยทั้งตัวปวดสะโพกร้าวลงต่ำถึงต้นขา ต่อมาตรวจพบโรคไต ต้องไปรับยาที่ รพ.เหนือคลอง ทุก 17 วัน ท่าน กิน คาวตองฯ ครั้งแรกเวลา 8 โมงเช้า พอเวลาบ่ายสามโมงก็รู้สึกเบาสบายขึ้นและถ่ายปัสสาวะเป็นหินรูปร่างเหมือนก้อนปะการัง แต่ขนาดเล็ก ผ่านไป 15 วัน อาการปวดชาหายไป ต่อมาถ่ายปัสสาวะเป็นฟองและมีก้อนเหมือนถั่วเขียว 1 เม็ดออกมา ตอนที่เราไปพบท่าน ได้กินไปเกือบเดือนแล้ว และบอกกับเราว่าพอใจ 100%

          

เอกสารอ้างอิง

 1. Christian Drapeau MSc. Cracking The Stem Cell Code, 2010.
 2. Lawrence S.B. Goldstein. Stem Cell for Dummies, 2010.
 3. Important Details You Need to Know About Arthritis. http://articles.mercola.com/sites/articles/archive/2009/01/31/everything-you-need-to-know-about-arthritis.aspx/ Accessed on April 11st, 2014.
 4. Rheumatoid Arthritis: Painful Debilitating Disease More Devastating Than Previously Recognized. http://articles.mercola.com/sites/articles/archive/2010/08/16/rheumatoid-arthritis-protocol.aspx/ Accessed on April 12nd, 2014.

 

 

Contact for more detail

 Tel. 081 4726987 (Dtac) ; 081 1639887(Ais)

      

 email : panu009@gmail.com

 https://web.facebook.com/chiangmaiassetworld/

QrCode ,panu0010,cm-estate

 Line Id : panu0010

   

 

Email Contact Form

qlform generator by ql.de

Accommodations Biz

โรงแรมขนาด 34 ห้อง เนื้อที 500 ตรว.เศษติดแม่น้ำปิง อ.เมือง เชียงใหม่

โรงแรมขนาด 30 ห้องพร้อมใบอนุญาต เนื้อที่ 180 ตรว. ป่าตัน อ.เมือง เชียงใหม่

โรงแรมขนาด 40 ห้อง เนื้อที่ 1 ไร่ กลางเมืองใกล้อนุสาวรีย์สามกษัตริย์  เชียงใหม่

โรงแรมขนาด 36 ห้อง เนื้อที่ 67 ตรว. ใกล้ตลาดสมเพชร อ.เมือง เชียงใหม่

โรงแรมขนาด 45 ห้อง เนื้อที่ 100 ตรว.ใกล้ห้างเซ็นทรัลกาดสวนแก้ว เชียงใหม่

โรงแรมขนาด 54 ห้อง มีห้องจัดเลี้ยง บ้านวิลล่า 6 หลัง พื้นที่ 5 ไร่ ใกล้ตลาดเจริญๆ เชียงใหม่

ฯลฯ คลิ๊ก!

 

 

Pin It